Bộ Y tế đề nghị thanh kiểm định kỳ chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt

25/10/2018

Trước thực trạng nhiều mẫu nước sinh hoạt ở cả nông thôn, thành thị chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng nước về một số chỉ tiêu như clo dư, pH, độ đục, amoni, nitrit, pecmanganat, asen, E.coli, coliform. .. Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương cần kiểm tra định kỳ chất lượng nước.

Theo Bộ Y tế, việc sử dụng nước ăn uống, sinh hoạt không đạt tiêu chuẩn có nguy cơ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng. Vì thế, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần quan tâm chỉ đạo để giám sát chất lượng nước sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe của người dân.

Theo đó các đơn vị liên quan cần tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và kiểm soát chất lượng nước đối với các nhà máy nước, trạm cấp nước tập trung khu vực đô thị và nông thôn đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân. Đồng thời đẩy mạnh các hình thức truyền thông có hiệu quả về bảo vệ nguồn nước, các công trình cấp nước, đường ống cung cấp nước sạch; các biện pháp sử dụng, bảo quản, trữ nước hợp vệ sinh; sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm.

Với các đơn vị cấp nước ăn uống, sinh hoạt trên địa bàn cần tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo nước cấp đạt quy chuẩn chất lượng theo quy định, đặc biệt là cải thiện và bảo vệ hệ thống đường ống cấp nước; Thực hiện nghiêm túc các chế độ tự kiểm tra, xét nghiệm chất lượng nước định kỳ theo quy định, đồng thời khuyến khích các đơn vị cấp nước công bố chất lượng nước cấp.

Cũng theo Bộ Y tế, Sở Y tế các địa phương cần xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đầu tư, nâng cấp các labô xét nghiệm chất lượng nước đảm bảo thực hiện xét nghiệm đủ các chỉ tiêu chất lượng nước theo quy định.

Đặc biệt cần phải tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt của các cơ sở cấp nước tập trung, cơ sở chế biến thực phẩm, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố. Xử lý hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các cơ sở cấp nước vi phạm về chất lượng nước theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra chất lượng nước trước ngày 31/12/2015 về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tú Anh

CẦN TRANG BỊ XE KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC LIÊN HỆ: 

  • Giám đốc: Nguyễn Xuân Kế
  • Điện thoại093575.6336
  • Email: xuankenguyen@gmail.com
  • Địa chỉ: Số nhà TT1.14 khu đô thị mới Nam An Khánh, Hà Nội.

THÔNG TIN THÊM