Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6185:2008 (ISO 7887 : 1994) về Chất lượng nước - Kiểm tra và xác định độ màu

25/10/2018

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6185:2008 (ISO 7887 : 1994) về Chất lượng nước - Kiểm tra và xác định độ màu

TCVN 6185:2008 (ISO 7887 : 1994)

 

CẦN TRANG BỊ XE KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC LIÊN HỆ: 

  • Giám đốc: Nguyễn Xuân Kế
  • Điện thoại093575.6336
  • Email: xuankenguyen@gmail.com
  • Địa chỉ: Số nhà TT1.14 khu đô thị mới Nam An Khánh, Hà Nội.

THÔNG TIN THÊM