Tin tức và sự kiện

Xe kiểm tra chất lượng nước có gì đặc biệt?

Xe kiểm tra chất lượng nước là phương tiện chuyên dụng để phân tích, đánh giá chất lượng nước. Để đảm bảo tính cơ động, đáp ứng các nhu cầu về phân tích chất lượng nước nên chúng thường được trang bị các thiết bị chuyên dụng trong xe. 

Xe kiểm tra môi trường được trang bị những gì?

Xe kiểm tra môi trường là phương tiện chuyên dụng để phân tích, đánh giá chất lượng môi trường. Để đảm bảo tính cơ động, đáp ứng các nhu cầu về phân tích chất lượng nước và môi trường nên chúng thường được trang bị  các thiết bị chuyên dụng trong xe. Các chuyên gia có thể nhanh chóng phân tích chất lượng nước, môi trường ngay tức thì. Hầu hết Xe kiểm tra môi trường, chất lượng nước đều sử dụng thiết kế dựa trên xe tải hoặc xe bán tải, hay xe mini van.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6185:2008 (ISO 7887 : 1994) về Chất lượng nước - Kiểm tra và xác định độ màu

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6185:2008 (ISO 7887 : 1994) về Chất lượng nước - Kiểm tra và xác định độ màu

Bộ Y tế đề nghị thanh kiểm định kỳ chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt

Trước thực trạng nhiều mẫu nước sinh hoạt ở cả nông thôn, thành thị chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng nước về một số chỉ tiêu như clo dư, pH, độ đục, amoni, nitrit, pecmanganat, asen, E.coli, coliform. .. Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương cần kiểm tra định kỳ chất lượng nước.

Đăng ký kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt miễn phí ở đâu?

Việc kiểm tra được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo chương trình nước sạch tại Hà Nội, do công ty Enterbuy Việt Nam phát động.

Mua Xe kiểm tra chất lượng môi trường, chất lượng nước ở đâu tốt nhất?

Xe kiểm tra môi trường là phương tiện chuyên dụng để phân tích, đánh giá chất lượng môi trường, nước.

Xe kiểm nghiệm an toàn thực phẩm sát thủ của thực phẩm bẩn

Như một phòng kiểm nghiệm thu nhỏ Xe kiểm nghiệm an toàn thực phẩm là dòng xe lưu động được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, có khả năng kiểm tra nhanh, sàng lọc, lấy mẫu tại chỗ và cho ra kết quả ngay tại chỗ. 

Đưa xe kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm vào hoạt động tại hà nội

Nhằm đảm bảo công tác thanh kiểm tra nhanh chất lượng thực phẩm trên địa bàn thành phố. Hôm nay Tập đoàn Vingroup đã trao tặng 3 xe kiểm nghiệm nhanh thực phẩm cho Tp Hà Nội